Međunarodna skupna izložba – “Gradska straža”, Zadar